ReHabiliteringsveka 2016

Den nasjonale ReHabiliteringsveka 2016 vert arrangert i veke 43, 24. - 28. oktober. Regionalt kompetansesenter arrangerar fire møteplassar i vår region.

Sjå informasjon om arrangementa i Helse Vest: