Overgangen mellom sjukehus og privat rehabiliteringsinstitusjon

Regionalt prosjekt

Kompetansesenteret har i mandat frå Helse Vest fått i oppdrag å leie det regionale prosjektet "Overgangen mellom  sjukehus og privat rehabiliteringsinstitusjon". Prosjektet starta opp 6.desember 2017 og skal halde fram til sommaren 2018.

​Mål for prosjektarbeidet er at det er utarbeidd:

  • Ei felles rettleiing/sjekkliste for sjukehusa, til bruk ved overføring/vidaretilvisning til private rehabilteringsinstitusjonar
  • Ein mal for samarbeidsavtale mellom helseføretaka og institusjonane, om samarbeid rundt fag- og tenesteutvikling og rutinar for pasientforløpet.
  • Ein plan for implementering av sjekklista og malen i helseføretaka og institusjonane

Prosjektdirektiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.