HELSENORGE
Open Letter – Issued by European Academy og Childhood Disability

Open letter: The rights of children with disabilities during armed conflict

Vi (Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest) har valgt å dele åpent brev fra EACD (European Academy of Childhood Disability), datert 7. april,  som retter søkelyset på den ekstremt vanskelige situasjonen barn med funksjonsnedsettelser har kommet i som følge av krigen i Ukraina. 

EACD ber innstendig om at relevante aktører iverksetter tiltak for å avhjelpe situasjonen for denne pasientgruppen.​

Open letter: Appeal for action​