Eksterne kurs og konferanser

Her finn du eksterne kurs, konferansar og arrangement innan habilitering og rehabilitering.

E-læringskurs

E-læringsprogrammet for Hydrocephalus


NAKU

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming arrangerar ku rs og konferansar gjennom året.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

"KA-NO"- Rehabiliteringskurs for unge som har gjennomgått kreftbehandling -gruppetilbod. 

Stiftelsen SOR

e-læringskurs: Mangfald og mogelegheiter
Oversyn over andre kurs/konferansar

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) 

Kursinformasjon

Frambu - senter for sjeldne funksjonshemmingar

Kurskatalog

Senter for sjeldne diagnoser

Kursoversikt

Faglig forum for Helse- og sosialtenesta (FFHS)

Dei arrangerer ulike konferansar gjennom året.
Meir informasjon kjem etter kvart på FFHS si nettside