Eksterne kurs og konferanser

Her finn du eksterne kurs, konferansar og arrangement innan habilitering og rehabilitering.

E-læringskurs

E-læringsprogrammet for Hydrocephalus


NAKU

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming arrangerar ku rs og konferansar gjennom året.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

"KA-NO"- Rehabiliteringskurs for unge som har gjennomgått kreftbehandling -gruppetilbod. 

Stiftelsen SOR

e-læringskurs: Mangfald og mogelegheiter
Oversyn over andre kurs/konferansar

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) 

Kursinformasjon

Frambu - senter for sjeldne funksjonshemmingar

Kurskatalog

Senter for sjeldne diagnoser

Kursoversikt

Faglig forum for Helse- og sosialtenesta (FFHS)

Dei arrangerer ulike konferansar gjennom året.
Meir informasjon kjem etter kvart på FFHS si nettside 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.