Tilvisingsrutinar - Fysikalsk medisin og rehabilitering

Her er våre rutinar for tilvising.

Elektronisk tilvising:

​Avdelinga si elektroniske postkasse er å finne under "Helsehjelp knytta til somatisk sjukdom".

Gjeld søknaden Raskare tilbake er det eiga postkasse for dette.
Tjenesta er basert på Norsk helsenett og det einskilde legekontor må ha slik tilkobling.​

Bruk gjerne malen "Den gode henvisning (KITH standard)

​​Tilvising kan også sendast til:

Haukeland universitetssjukehus
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Postboks 1400
5021 Bergen