Kurs i psykosomatikk 25.04.17 - 27.04.17

Her finner du informasjon om og presentasjoner fra kurset. Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Læringsmål

Deltakerne skal lære diagnostiske prosedyrer og det teoretiske grunnlag for en forståelsesmodell med kognitiv tilnærming som grunnlag for forståelse av subjektive helseplager og valg av hensiktsmessige behandlingsstrategier

Innhold

Kurset vil gi det teoretiske grunnlag for en forståelsesmodell med kognitiv tilnærming. I tillegg vil aktuelle undersøkelsesmetoder bli gjennomgått. Deltakerne vil under hele kurset arbeide i grupper.

Kurslitteratur

Peer H. Staff, Hans M. Nordahl "Når plager blir sykdom", Cappelen Damm Høyskoleforlaget, 2012

Presentasjoner