Skulderpoliklinikk gruppetilbod

Dei som har behov for og kan ha utbytte av ei aktiv rettleiing og tilnærming, kan få tilbod om å delta i gruppe ved Skulderpoliklinikken.

​​​Gruppa går over 12 gonger i 6 veker. Individuell tilpassa trening 2 ganger per veke frå kl. 13-14.45, tysdagar og torsdagar. Erfarne fysioterapeutar rettleiar gruppa. 

Tirsdagar er innhaldet 45 minuttar individuelle øvingar og 45 minuttar bassengøvingar i oppvarma basseng.

Torsdagar 45 minuttar kondisjontrening på tredemølle/sykkel/cross-trainer og 45 minuttar individuelle øvingar.

Max antal i gruppa 10 pasientar. Fortløpande inntak.

I gruppeperioden vil alle deltagerne få undervisning om skulderens funksjon og smertefysiologi av lege. Fysioterapeut og lege samarbeider kontinuerlig i rehabiliteringsprosessen. 

Ved gruppeslutt har alle ein samtale med fysioterapeut og lege om plan for vegen vidare. Deltakaren skal setje opp sin eigen plan for trening og andre tiltak retta mot funksjon i dagleglivet og jobb. Ved behov kan deltageren få oppfølging hos lege og/eller fysioterapeut i ei tidsavgrensa periode. 

Hovedformålet med gruppetilbudet er å gi en god start slik at ein blir trygg på egen håndtering i forhold til daglig funksjon, trening og arbeid.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.