Raskare tilbake

Poliklinikken har eit tilbod for personar i arbeid som er, eller står i fare for å bli sjukemeldt for skulder og / eller ryggplager.

Raskare tilbake beil lagd om i 2018. Det vert ei vidareføring av arbeidsretta behandlingstilbod i ordninga arbid og helse.

Tilvisingar skal no sendast avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Lege, kiropraktor eller manuellterapeut kan innan 8 vekers sjukmelding tilvise til Tilvisingsmottaket for Helse Bergen.

Pasientane kjem raskt inn til tverrfagleg utgreiing, ved sjukepleiar, fysioterapeut og lege, og kan deretter få tilbod om egna behandling. ​​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.