Raskare tilbake

Poliklinikken har eit Raskare tilbake tilbod for personar i arbeid som er, eller står i fare for å bli sjukemeldt for skulder og / eller ryggplager.

Lege, kiropraktor eller manuellterapeut kan innan 8 vekers sjukmelding tilvise til Tilvisingsmottaket for Helse Bergen.

Pasientane kjem raskt inn til tverrfagleg utgreiing, ved sjukepleiar, fysioterapeut og lege, og kan deretter få tilbod om egna behandling. ​​


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.