Forskningsprosjekt

Pågåande eller gjennomførte prosjekt i avdelinga dei siste 5 år.

Traumatisk hovudskade

«Rehabilitering ved alvorlig traumatisk hjerneskade, en nasjonal multisenterstudie» (medarbeidarar Tiina Ader, Eike Wehling).

”Cognitive and emotional functioning one year after stroke” (vert leia av Eike Wehling). Delprosjekt – “Grad av våkenhet etter alvorlig traumatisk hjerneskade i avhengighet av posisjonering» (Masterkandidat Anne Mette Berget Graavas; planlagt søknad til REK). Kasuistikkstudie; Vegleiarar Eike Wehling, Jan Sture Skouen, Iris Brunner og Tiina Ader.

“A National Study of Severe Traumatic Brain Injury in Norway: Cognitive Outcome and
 Self-Awareness” (post doc prosjekt av Solrun Sigurdardottir, Sunnaas Rehabiliteringssykehus. Klinikk samarbeid med Eike Wehling)

"Effekt av tverrfagleg poliklinisk behandling hos pasientar med lett hovudskade. Ein randomisert sturdie" (pdf)​
(PhD Stipendiat Eirik Vikane). Hovudrettleiar Professor Jan Sture Skouen.

Hjerneslag

"Slagbehandlingskjeden i Bergen".
Eit samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linetenesta. Ein randomisert kontrollert studie” (PhD stipendiat Håkon Hofstad). Hovudvegleiar er professor Jan Sture Skouen.

"Endring i fysisk funksjon ved ulike rehabiliteringsløp hos pasientar med hjerneslag".

Delprosjekt i hovudstudien "Slagbehandlingskjeden Bergen" (PhD Stipendiat Bente Gjelsvik). Hovudrettleiar professor Liv Strand Liv Strand, UiB)

”Aktivitet og deltaking etter hjerneslag”
Delprosjekt i hovudstudien ”Slagbehandlingskjeden - Bergen” (PhD kandidat Tina Taule ergoterapiavdelinga HUS). Hovudrettleiar Professor Jan Sture Skouen.

"Språkfunksjon etter venstresidig hjerneslag. Prognoser, alders- og kjønnsskilnader? Slagbehandlingskjeden Bergen” (PhD søknad, Hedda Døli)

“Recovery of arm motor function in the subacute phase after stroke. Aspects of assessment, treatment and neural reorganization”. (Iris Brunner forsvarte sin PhD ved UiB i 2012. Professor Jan Sture Skouen som rettleiar

Helse og idrett

Avdelinga har forskarar (Tone Flørenes, Matthias Hutler) som samarbeider med miljø som forskar på problemstillingar innan idrett og generelle helsefaktorar.

Muskel-  og skjelettplagar

“Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain”. (Kjartan Fersum forsvarte sin PhD ved UiB i 2011). Professor Jan Sture Skouen var rettleiar.

”Arbeidstakarar med muskel- og skjelettplager: erfaringar med og effekt av tiltak.” ”Delprosjekt: Tilpassa fysioterapi for pasientar med langvarige ryggplager: Effekt på sjukefråvær, funksjon og mestring”. (PhD kandidat Tove Ask). Rettleiar er professor Jan Sture Skouen.

 Bodil Andersson har deltatt i prosjekt ved Poliklinikk for fysikalsk medisin kor forskargruppa har validert ulike måleinstrument på pasientar med muskel- og skjelettplager.