Prioriteringer ved tildeling av rehabiliteringstjenester

Dette er en studie av tjenestetildeling i offentlige virksomheter etter ferdigbehandling i sykehus. Målet for prosjektet er å frambringe kunnskap om praktisk prioriteringsarbeid i kommunehelsetjenesta.

Fokus rettar seg mot juridiske, administrative og helsefaglige aspekt.

Studien følger eit case-study design og studerer tildeling av helsetjenester til personar med omfattande rehabiliteringsbehov som følge av moderat og alvorleg hjerneskade, der fleire instanser og myndighetslinjer er involvert i vurderingar og beslutningar om tjenestetildeling.

Kontaktperson:

Maren Ekenes
Mail: mbhe@hvl.no

Fann du det du leita etter?