Langvarige nakkesmerter og svimmelhet

Samanhengen mellom nakkesmerter og svimmelheit er eit svært omstridt tema, på tross av at begge plagene ofte oppstår samtidig. Ein veit lite om både omfang og karakteristika hos pasientar med både svimmelheit og nakkesmerter, noko som dette prosjektet skal sjå nærare på.

​I klinikken ser ein at pasientar som primært er plaga med svimmelheit ofte lir av nakkesmerter, og at mange pasientar som primært er plaget med nakkesmerter og er svimle. 

Introduksjon

Svimmelheit og nakkesmerte er begge relativt vanlege tilstandar blant den norske befolkninga og livskvaliteten er redusert i begge desse gruppene . Det har vore argumentert for at ustøheit og svimmelheit kan oppstå både på bakgrunn av uadekvat stimulering av nakkereseptorar hos pasientar med nakkesmerter. I tillegg er pasientar med vestibulær sjukdom ofte plaga med nakkesmerter.

Metode

Det er planlagt ein mulitsenterstudie der deltakarar rekruttert frå både Balanselaboratoriet ved  Øyre-nase-hals avdelinga og frå Nakke og ryggpoliklinikken, AFMR, HUS.

Vi vil inkludere pasientar henvist til Balanselaboratoriet med og utan nakkesmerter, og pasientar henvist til Nakke- og ryggpoliklinikken med og utan svimmelheit.

Pasientane vert kartlagt med spørjeskjema og kliniske testar. Det vert planlagt oppfølging etter 5-6 månader for alle inkluderte pasientar for å sjå etter endring.

Kontaktperson

Stipendiat i prosjektet er Mari Kalland Knapstad
Mari.Kalland.Knapstad@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?