Forsking og utvikling ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Forsking og fagutvikling skal gi mest mogeleg kunnskapsbasert pasientbehandling og auke kunnskapen om våre pasientgrupper.

Kontaktperson

Professor dr. med. Jan Sture Skouen -Skouen

jan.skouen@helse-bergen.no Tlf: 55918500

Forskings- og kvalitetssikringsprosjekt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.