Tilvisingsråd

I Helse Vest er det utarbeidd tilvisingsråd i eit samarbeid mellom radiologar og fastlegar i regionen. Råda som vert presentert her er dei same som ein finn i DIPS Interactor SmartClient, som er eit tilvisingsprogram fastlegar nyttar opp mot spesialisthelsetenesta.
Radiograf forbereder en CT undersøkelse
 

Gastro

Øsofagushttps://helse-bergen.no/seksjon/Radiologisk avdeling/Documents/Henvisningsrad/Gastro/Øsofagus - for internett.pdfØsofagus
Tarmerhttps://helse-bergen.no/seksjon/Radiologisk avdeling/Documents/Henvisningsrad/Gastro/Tarmer - for internett.pdfTarmer
Abdomenhttps://helse-bergen.no/seksjon/Radiologisk avdeling/Documents/Henvisningsrad/Gastro/Abdomen - for internett.pdfAbdomen
Milthttps://helse-bergen.no/seksjon/Radiologisk avdeling/Documents/Henvisningsrad/Gastro/Milt - for internett.pdfMilt

Muskel og skjelett

Knehttps://helse-bergen.no/seksjon/Radiologisk avdeling/Documents/Henvisningsrad/Muskel og skjelett/Kne - for internett.pdfKne
Rygghttps://helse-bergen.no/seksjon/Radiologisk avdeling/Documents/Henvisningsrad/Muskel og skjelett/Rygg - for internett.pdfRygg
Skulderhttps://helse-bergen.no/seksjon/Radiologisk avdeling/Documents/Henvisningsrad/Muskel og skjelett/Skulder - for internett.pdfSkulder

Nevro

 

 Thorax

 

Uro og genitalia