Tilvisingsråd

I Helse Vest er det utarbeidd tilvisingsråd i eit samarbeid mellom radiologar og fastlegar i regionen. Råda som vert presentert her er dei same som ein finn i DIPS Interactor SmartClient, som er eit tilvisingsprogram fastlegar nyttar opp mot spesialisthelsetenesta.
Radiograf forbereder en CT undersøkelse
 

Gastro

Muskel og skjelett

Nevro

 

 Thorax

 

Uro og genitalia

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.