Tilvising til oss

radiograf behandler pasient.foto
 

Tilvisingsråd for fastlegar


Røntgen- og CT-tilvisingar

Røntgen-tilvising

Tilvisande lege har ansvar for vidare oppfølging/behandling av pasienten. Vi tar røntgenbileta og ordnar med beskriving.

Augeblikkeleg hjelp-tilvising


Ver vennleg å ta kontakt med røntgenavdelinga før eventuell tilvising blir faksa til oss. Faksnummer: 56 56 59 48.

CT-tilvising 

Tilvisinga vert sendt til vurdering hos radiolog.

Fyll ut skjema "Sjekkliste for røntgenundersøkelser og bruk av i.v jodkontrast ​" og legg ved rekvisisjonen.

Når radiolog meiner det skal takast CT med kontrast er det viktig at pasienten tar blodprøva (Kreatinin/GFR) same dag som tilvisinga vert sendt til oss.

MR

Kysthospitalet i Hagevik har per dags dato ingen MR. MR står på langtidsprogrammet til Helse Bergen.

Ultralyd

Vert ikkje utført her hos oss.