Tilvising til oss

Tilvisingsråd for fastlegar


Obs! I sommer stenger avdelingen i 3 uker, uke 28-30, grunnet ferieavvikling.  Siste oppsatte time til CT er fredag 5. juli.  Mandag 29. juli åpner avdelingen igjen, men i uke 31 vil det være redusert drift hvor det ikke utføres CT undersøkelser. 

Ved spørsmål angående beskrivelser i denne perioden, ta kontakt med Radiologisk avdeling ved Haukeland universistetssjukehus tlf. 55 97 24 00.

Røntgen- og CT-tilvisingar

Røntgen-tilvising

Tilvisande lege har ansvar for vidare oppfølging/behandling av pasienten. Vi tar røntgenbileta og ordnar med beskriving.

Augeblikkeleg hjelp-tilvising


Ver vennleg å ta kontakt med røntgenavdelinga før eventuell tilvising blir faksa til oss. Faksnummer: 56 56 59 48.

CT-tilvising 

Tilvisinga vert sendt til vurdering hos radiolog.

Fyll ut skjema "Sjekkliste for røntgenundersøkelser og bruk av i.v jodkontrast " og legg ved rekvisisjonen.

Når radiolog meiner det skal takast CT med kontrast er det viktig at pasienten tar blodprøva (Kreatinin/GFR) same dag som tilvisinga vert sendt til oss.

MR

Kysthospitalet i Hagevik har per dags dato ingen MR. MR står på langtidsprogrammet til Helse Bergen.

Ultralyd

Vert ikkje utført her hos oss.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.