Å jobbe på regional sikkerheitsavdeling

Ved Regional sikkerhetsavdeling har vi valgt Recovery som retning på vårt miljøterapeutiske arbeid. I kombinasjon med høy grad av sikkerhet og trygget for pasienter og ansatte, har vi fokus på brukermedvirkning og autonomi for den enkelte pasient. 

Pasientbehandlingen:

 • Vi er i gang med et større kvalitetsprosjekt med fokus på Recovery, prosjektet har som mål å legge til rette for en meningsfull hverdag for både pasienter og ansatte. 
 • Avdelingen legger vekt på aktivitet som en viktig komponent i behandlingen, og sammen med aktivitør og ergoterapeut legger vi til rette for felles- og individuell aktivitet både inne og ute. 
 • Vi arbeider sammen for pasienten.  Derfor arbeider behandlergruppen med psykiatere og psykologer tett med miljøpersonalet som består av helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. 
 • Vi har et godt arbeidsmiljø som er støttende og dyktige på å veilede hverandre. 
 • Personalgruppen er jevnt fordelt med kvinner og menn, og i alder fra 23 til 66.
 • Evnen til å skape motivasjon og gode terapeutiske relasjoner, er viktige egenskaper for å kunne arbeide ved avdelingen.

Vi tilbyr:


 • Arbeid i et miljø som gir faglig og personlig utvikling.
 • Kurs og fagdager.
 • Opplæring i risikovurderingsinstrumentet HCR20.
 • Mulighet for videreutdanning: SEPREP / VIVO / Psykisk helsearbeid.
 • Veiledning og oppfølging.
 • TERMA Kurs (Terapeutisk møte med aggresjon)
 • Eget treningsrom for ansatte
 • Et godt og inkludere arbeidsmiljø med høy grad av faglighet. 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.