Å jobbe på regional sikkerheitsavdeling

Ved Regional sikkerhetsavdeling har vi valgt Recovery som retning på vårt miljøterapeutiske arbeid. I kombinasjon med høy grad av sikkerhet og trygget for pasienter og ansatte, har vi fokus på brukermedvirkning og autonomi for den enkelte pasient. 

Pasientbehandlingen:

 • Vi er i gang med et større kvalitetsprosjekt med fokus på Recovery, prosjektet har som mål å legge til rette for en meningsfull hverdag for både pasienter og ansatte. 
 • Avdelingen legger vekt på aktivitet som en viktig komponent i behandlingen, og sammen med aktivitør og ergoterapeut legger vi til rette for felles- og individuell aktivitet både inne og ute. 
 • Vi arbeider sammen for pasienten.  Derfor arbeider behandlergruppen med psykiatere og psykologer tett med miljøpersonalet som består av helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. 
 • Vi har et godt arbeidsmiljø som er støttende og dyktige på å veilede hverandre. 
 • Personalgruppen er jevnt fordelt med kvinner og menn, og i alder fra 23 til 66.
 • Evnen til å skape motivasjon og gode terapeutiske relasjoner, er viktige egenskaper for å kunne arbeide ved avdelingen.

Vi tilbyr:


 • Arbeid i et miljø som gir faglig og personlig utvikling.
 • Kurs og fagdager.
 • Opplæring i risikovurderingsinstrumentet HCR20.
 • Mulighet for videreutdanning: SEPREP / VIVO / Psykisk helsearbeid.
 • Veiledning og oppfølging.
 • TERMA Kurs (Terapeutisk møte med aggresjon)
 • Eget treningsrom for ansatte
 • Et godt og inkludere arbeidsmiljø med høy grad av faglighet. 


Fann du det du leita etter?