HELSENORGE

MAP

MAP (Møte med AggresjonsProblematikk) er et helhetlig opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og oppfølging av aggresjon- og voldsproblematikk.

Helse Bergen har byttet opplæringsprogram fra TERMA til MAP.

MAP er et helhetlig opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og oppfølging av aggresjon- og voldsproblematikk. 

Siden 2014 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. Dette prosjektet har fått navnet MAP (Møte med aggresjonsproblematikk). Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av ansatte relatert til denne problematikken. MAP har vært et samarbeidsprosjekt mellom SIFER-nettverket, de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna. 

MAP består av ti kapitler som kan formidles som en helhet (grunnkurset) eller formidles som enkeltstående, selvstendige moduler.

Gjennom kunnskap om aggresjon som fenomen, faktorer som kan utløse aggressiv atferd og ulike strategier for å møte aggresjon på en terapeutisk måte – er visjonen til MAP å redusere forekomsten av aggressive og voldelige episoder, samt bidra til økt sikkerhet og trygghet for de ansatte og tjenestemottakere.

Fokuset er i stor grad rettet mot at klinisk virksomt personell skal få økt bevissthet rundt sin egen rolle i situasjon som utvikler seg i aggressiv retning. Dette innebærer at den enkelte utvikler kompetanse på ulike handlingsalternativ før, under og etter en aggressiv episode.

Målsetningen til MAP:
  • Forebygge aggresjon og vold
  • Ivareta gode relasjoner
  • Redusere grad av utrygghet
  • Unngå skader
  • Redusere bruk av makt og tvang
  • Læring 
Kursmoduler: 
Innholdet i MAP kan tilpasses og skreddersys til ulike kontekster og brukergrupper. Tidsramme og pedagogisk format avklares mellom bestiller og instruktør.
Kap. 1: Aggresjonsforståelse
Kap. 2: Voldsrisikovurdering og håndtering
Kap. 3: Voldsforebygging
Kap. 4: Forebyggende kommunikasjon
Kap. 5: Deeskalering
Kap. 6: Selvregulering
Kap. 7: Samhandling
Kap. 8: Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner
Kap. 9: Fysiske teknikker
Kap. 10: Etterarbeid

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser vedrørende MAP:
Telefon  55 95 83 15 /  977 68 535 (kl. 07-16) eller e-post thomas.haugen.nag@helse-bergen.no   
 
Pris for eksterne kurs: Grunnkurs 2 dager Kr 35 000
Øvrige kurspriser: Kr 3000 pr time
For mer informasjon:
 

Kontaktskjema kurs:

Fann du det du leita etter?