HELSENORGE

Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatri

Kompetansesenteret har ansvar for forsking, fagutvikling og undervisning innanfor fagfelta sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Vest. Senteret består av personar med bakgrunn frå blant anna fagområde som psykiatri, psykologi, sjukepleie og juss. Kompetansesenteret er ein del av eit internasjonalt forskingsmiljø, og arrangerer jamnleg konferansar innan aktuelle fagområde.

Fann du det du leita etter?