VoV

(Våg og Vinn)

VoV er eit utgreiingsprogram for å hjelpe barnet/ungdommen til å finne meistring gjennom rett type aktivitet, for deretter å vidareføre ein eller fleire aktivitetar i dagleglivet. barn i basseng
 
Nokre barn og unge har behov for ulike former for tilrettelegging når dei skal vere fysisk aktive. Dette er noko av det Energiteamet PBU ønsker å kartlegge i VoV.

I VoV er det 1 trening per veke i 14 veker der Energiteamet hovudsakleg ser etter:

           Interesser
           Meistring
           Utfordringar
           Behov for tilrettelegging

Kvar trening har eit nytt tema, og pasientane får moglegheit til å prøve ulike måter å drive fysisk aktivitet på.


 

Fann du det du leita etter?