FAST

(førebygging, aktivitet, sunnheit og trivsel)

FAST er eit førebyggande behandlingsprogram der målet er å hjelpe pasientane til å etablere sunne levevanar som inkluderer meir aktivitet og eit sunnare kosthald.

Foto: Bilde av barn som trener med basketball
 

I tillegg til trening har gruppa kosthaldsundervisning 2 gonger i løpet av 14 veker, totalt 5 timar

14 veker med 2 treningar i veka
2 til 3 veker med eigentrening

Fann du det du leita etter?