Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar

Vi er ein spesialistpoliklinikk for vaksne med komplekse stemningslidingar. Vi tilbyr utgreiing og behandling til pasientar med bipolar eller depressiv liding. Lidinga må vere primær og ikkje sekundær til annan psykisk sjukdom.
Les meir om Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar

Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar

I poliklinikken har vi ein tverrfagleg samansetting. Her jobbar både psykiatarar, psykologar og sjukepleiarar.

Eigendel

Ved tilvising til Psykiatrisk poliklinikk betaler du ein eigendel kvar gang inntil du har nådd grensa for frikort. Behandlinga er gratis ut året etter grensa er nådd.

Kontakt

Oppmøtestad
Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar i Sandviken.

Logg inn for å endre time

Telefon
55 95 85 03
måndag08.00-15.00
tysdag08.00-15.00
onsdag08.00-15.00
torsdag08.00-15.00
fredag08.00-15.00

Buss

​Samtlege nordgåande rutebussar forbi sjukehuset i Sandviken. Busstoppet heiter ​Gamle Bergen.

Reiseplanleggar på Skyss si nettside

Parkering

​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

Prisar
Kl. 08.00-17.00 Kr 10,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 210,- per døgn
Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

Dr. Martens
Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.