HELSENORGE

Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar

Vi er ein spesialistpoliklinikk for vaksne med komplekse stemningslidingar. Vi tilbyr utgreiing og behandling til pasientar med bipolar eller depressiv liding. Lidinga må vere primær og ikkje sekundær til annan psykisk sjukdom.
Fann du det du leita etter?