HELSENORGE

ROP - Eining for rus- og psykiske lidingar

ROP-eininga er ein sengepost for pasientar med alvorlege psykiske vanskar og samtidig rusproblematikk. Eininga skal vere lokalisert i Dr. Martens-bygget ovanfor sjukehuset i Sandviken og skal vere klart til å ta imot pasientar vinteren 2023. 

Fann du det du leita etter?