HELSENORGE

Seksjon for ECT

Seksjon for ECT er ei eining under Psykiatrisk klinikk. Ved vår seksjon får pasientar behandling med ECT (elektrokonvulsiv behandling eller elektrostimulering). Dette er ein effektiv og mykje brukt behandlingsmetode ved alvorleg depresjon der medikament ikkje har effekt.

Fann du det du leita etter?