Prosjektorganisering

Prosjekt «Medikamentfrie behandlingsforløp for personar med psykoselidingar» er eit samarbeid mellom Helse Bergen og dei private ideelle DPSa i Helse Bergen sitt opptaksområde.

Dette inkluderer Bjørgvin DPS, Kronstad DPS, Øyane DPS, Betanien DPS, Solli DPS og Voss DPS NKS Bjørkeli.

Prosjektgruppa er sett saman av sentrale fagpersonar (psykiatarar og psykologspesialistar) frå alle DPSa og tre brukarrepresentantar (erfaringskonsulent, leiar av erfaringspanelet og leiar av brukarutvalet og Mental Helse Bergen).

Leif Arvid Øvernes er prosjektleiar, og Anne Blindheim er tilsett i prosjektet som erfaringskonsulet.

Den lokale styringsgruppa blir leia av klinikkdirektør ved Kronstad DPS, Randi-Luise Møgster, og består av samtlege DPS-leiarar, Divisjon psykisk helsevern og to brukarrepresentantar.

Medikamentfritt - delprosjekt

Her finn du ei oversikt delprosjekt knytt til prosjektet «Medikamentfrie behandlingsforløp for personar med psykoselidangar».


Tilbake til framsida

Fann du det du leita etter?