HELSENORGE

E-læringskurs: Autismespekterforstyrrelse hos personer med utviklingshemming

Ulike faglige aktører og brukerrepresentanter har i et prosjektsamarbeid med SOR, bidratt til å utvikle et nytt E-læringskurs om autisme og psykisk utviklingshemming.

Kurset er om hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslivets fungering. Målgruppe for kurset er tjenesteytere som jobber med personer med ASF og utviklingshemming. Kurset er gratis.  

Gå til E-læringskurset her (ekstern side)