HELSENORGE

Nyttige lenker

Ei samling med nyttige lenker

Pasientforeninger

Autismeforeningen ADHD Norge Foreningen for søvnsykdommer Norsk tourette forening


Regionale og nasjonale fagmiljø

NeVSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnierNasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi Helse Midt-Norge.

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Sør-Øst

Glenne regionale senter (Regionalt autismesenter i Helse Sør/ Øst)

Habiliteringsfeltet i Norge  

Avdeling for kompleks epilepsi, OUS  

Seksjon psykiatri og utviklingshemning, OUS, Dikemark


Andre nyttige nettstader

Folkehelseinstituttet Utdanningsdirektoratet NAV Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU)  Samordningsrådet (SOR) Statlege pedagogiske støttesystem Spiss forlag (kurs og salg av bøker)   centerforautisme.dk  http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/

Autismforum, Stockholms læns landsting   

Fann du det du leita etter?