HELSENORGE

Webinarrekke om Tourettes syndrom hos voksne

Ansatte i spesialisthelsetjenesten inviteres til tre webinarer om Tourettes syndrom hos voksne. Webinarene arrangeres av NevSom, i samarbeid med Regionale kompetansemiljøer for Tourettes syndrom og Norsk Tourette Forening. 

.

I webinarserien vil prosjektlederne presentere prosjektene og belyse deres betydning for klinisk virksomhet. 

​En offentlig utredning om Tourettes syndrom fra 2020 avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Med utgangspunkt i dette lyste NevSom ut prosjektmidler til tidsavgrensede prosjekter for voksne med Tourettes syndrom. To prosjekter fikk innvilget støtte.

Torsdag 20.10.22 kl 08.30-09.00 Kunnskapsbasert retningslinje om Tourettes syndrom v/ overlege Kristin A. Bakke, NevSom

Torsdag 27.10.22 kl 08.30-09.00 Bruk av YGTSS-R ved tics og Tourettes syndrom v/overlege Heike Eichele, RFM Helse Vest

Torsdag 03.11.22 kl 08.30-09.00 Videobasert behandling av tics v/psykologspesialist Karete Jacobsen Meland, Oslo universitetssykehus

Påmelding sendes til post.nevsom@ous-hf.no 

Merk e-posten “Webinarer om Tourettes syndrom”. Påmeldte vil få tilsendt en lenke to dager før hvert webinar