Utlysning av prosjektmidler fra RFM Helse Vest

For 2020 utlyser RFM midler til økonomisk støtte til enkeltprosjekt i Helseregion Vest. Støtte blir gitt på bakgrunn av søknader fra enheter i spesialisthelsetjenesten eller andre virksomheter som gir spesialiserte tjenester til personer med autismespektertilstander, ADHD, Tourettes syndrom eller narkolepsi.

​Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi skal stimulere til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte diagnoser.

For 2020 utlyser RFM midler til økonomisk støtte på inntil kr. 50.000 til enkeltprosjekt i Helseregion Vest. Støtte blir gitt på bakgrunn av søknader fra enheter i spesialisthelsetjenesten eller andre virksomheter som gir spesialiserte tjenester til personer med autismespektertilstander, ADHD, Tourettes syndrom eller narkolepsi.

Frist for søknad er 15. mars 2020. Prosjektperioden er inneværende år (2020).