Utlysning av prosjektmidler fra ADHD Forskningsnettverk for 2021

RFM utlyser midler til økonomisk støtte til enkeltprosjekt som bidrar til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD på inntil 350 000 kroner.

For 2021 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000  som bidrar til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD.

Søknadsfrist 28.03.21

Se her for mer informasjon