"Unge tanker om TS" er nå tilgjengelig på samisk

Norsk Tourette Forening har sammen med Samisk nasjonalt kompetansesenter med støtte fra Sametinget og Helse Nord oversatt to informasjonsfoldere og brosjyren "Unge tanker om TS" til alle de tre samiske språkene.

​Disse kan bestilles i nettbutikk- og lastes ned fra Norsk Tourette foreningen sin hjemmeside: www.touretteforeningen.no