Undervisningsopplegg om pubertet og seksualitet

Undervisningsopplegget er utarbeida for barn og unge med Asperger syndrom og høgtfungerande autisme.

Målet er å kunne ta opp tema omkring pubertet og seksualitet på ein visuell, konkret og strukturert måte.

Materialet er utarbeida med tanke på at eleven skal få riktig kompetanse rundt temaene, og å kunne fremme refleksjonar og undring hos eleven saman med ein trygg vaksen, helst i samarbeid med helsesøster. Erfaring syner at materialet kan brukast også av andre elevar med behov for eit visuelt og strukturert opplegg. 

Forfattarar:
Marlin Haarstad og Annie Mathisen.

Skjermvennleg versjon


Utskriftsvennleg versjon

Dersom du ønsker å bestiille hefter trykt hos trykkeri kan du henvende deg Kommunikasjonsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus for å få filer som er egna til dette.