HELSENORGE

Tønsberg-konferansen 8-10. juni 2022

Nevsom, RKT Helse Sør Øst og Glenne regionale autismesenter inviterer til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg.


​​​Målsettingen for konferansen er å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Programmet for konferansen består av forelesninger fra europeisk anerkjente forskere og norske sentrale fagpersoner, og bygger dels på det planlagte programmet som dessverre måtte avlyses i 2020.