Tildeling av midler fra prosjektet forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom

NOU 2020-1 om Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten.


Som et ledd i en bredere anlagt satsning for gruppen utlyste NevSom midler til igangsetting av fag- og metodeutviklingsprosjekter og tidsavgrensede forskningsprosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom. Vi gratulerer Heike Eichele, lege v/ Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrome og narkolepsi Helse Vest med tildeling av midler for prosjektet ”Reliability and validity of the Norwegian version of the Yale Global Tic Severity Scale –Revised (YGTSS-R).

Les mer om tildelingen her: Tildeling av midler fra prosjektet Forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)