Stortinget har vedtatt en helhetlig gjennomgang av autismetilbudet

19. juni fattet Stortinget vedtak om at det skal gjennomføres en Norsk Offentlig Utredning (NOU) av tilbudet til mennesker med autisme i Norge.

Vedtaket ble gjort etter enstemmig innstilling fra Helse og Sosialkomiteen 8. juni.

Her kan du lese hele innstillingen