HELSENORGE

Spennende utviklingsprosjekt om nettvett

Spesialpoliklinikken/autismeteam i Helse Bergen har i samarbeid men Barnevakten.no fått tildelt midler fra RFM til å utarbeide et ti timers målrettet undervisningsopplegg for samtaler om nett- og databruk med barn og unge.

​Opplegget er tilpasset til bruk for barn med utviklingsforstyrrelser som trenger mer konkret undervisning enn andre barn. Materiale skal benyttes i målrettede samtaler med barn og unge med utviklingsforstyrrelser som benytter seg av internett, mobil og PC enten til spilling, sosiale medier eller annet.

Materiale kan også fungere godt til andre barn både i individuell undervisning, eller i klasseromsundervisning. Det gjennomføres nå en pilot for utprøving av materiale med målgruppen, deres lærere og foreldre.
Denne forventes avsluttet ved skoleslutt dette semesteret. Etter utprøving og justering av materiale på bakgrunn av erfaringer, planlegges det å gjøre materialet tilgjengelig som et læringsverktøy i skolen både regionalt og nasjonalt.