Helsenorge

Spennende ADHD forskningsprosjekt

Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus har i samarbeid utviklet MinADHD, som er et digitalt treningsprogram for voksne med ADHD. De søker deltagere som er over 18 år og har en ADHD diagnose til et forskningsprosjekt der deltagerne skal prøve ut og evaluere treningsprogrammet i syv uker.