Sjeldent tilbud for barn og unge som har både type 1 diabetes og ADHD

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier arrangerte familiekurset med fokus på ADHD og diabetes i april.

​Dette var første gang et slikt kurs ble holdt for pasienter med denne kombinasjonen av diagnoser. NevSom samarbeidet med Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes – Barnediabetesregistret, og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, for å få dette til.

Les mer om tilbudet.