Samling om arbeidsinkludering for personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier arrangerer fagseminar 04. - 05.11.2019, på Gardermoen. Frist for påmelding 30.08.19.