HELSENORGE

RFM sitt webinar-tilbud våren 2022

RFM vil fortsette å arrangere gratis fredagswebinarer i vårsemesteret 2022. Målgruppen for tilbudet er ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og andre aktuelle.

Webinarene våre sendes i opptak eller streames direkte via Vimeolenke, og vil bli annonsert med mer utfyllende informasjon på vår nett- og facebookside. Varighet varierer fra en halv time til en time og sendes fra kl. 09.00. Dersom webinaret vises i opptak vil det være åpent fra 09 – 14

Ved annonsering legges tid samt påmeldingslenke til hvert enkelt webinar ut. Ved påmelding vil du få tilsendt påloggingslenke i god tid i forkant av det aktuelle webinaret. Dersom spørsmål eller ønske om kontakt send e-post til: post.rfm@helse-bergen.no 

Tema og forelesere våren 2022

21.01.22 
Grupperterapi basert på DBT for voksne med ADHD v/ overlege og prosjektleder ansatt Anne Halmøy, Kronstad DPS Helse Bergen

18.02.22 
Kunnskapsbasert retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av Tourettes syndrom v/ Kristin Bakke, overlege v/ Nasjonal kompetansetjeneste for nevroutvikingsforstyrrelser og hypersomnier, NevSom. 
Nytt og utvidet webinar!

11.03.22
Kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i pakkeforløp, barn og unge, samt revidert retningslinje for ADHD v/ psykologspesialist Helene Barone, RFM Helse Vest/Helsedirektoratet

18.03.22
Problematisk skolefravær og vegring hos elever med autismespektertilstander
v/ Ellen Munkhaugen spesialpedagog, Ph.D og enhetsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykiske lidelser. 

01.04.22
ADHD og somatikk v/ Helene Barone, psykologspesialist, Ph.D, RFM Helse Vest 

22.04.22   
" Når lyd blir vanskelig" - Misofoni ved nevroutviklingsforstyrrelser v/ Audiopedagog Reidun Heikvam, Audiopedagogen.no

03.06.22
Presentasjon av et kartleggingsverktøy for kommunikasjon, hverdagslivsferdigheter og lek hos barn med autisme under 3 år v/ Mona Sjursæther Nordbye, Autismeteamet v/ Spesialpoliklinikken Helse Bergen

*Med forbehold om mindre justeringer