HELSENORGE

RFM sitt webinar tilbud høsten 2021

RFM fortsetter å arrangere gratis  fredagswebinarer i høstsemesteret 2021. Målgruppen for tilbudet er ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og andre aktuelle.

Webinarene våre sendes i opptak eller streames direkte via Vimeolenke, og vil bli annonsert med mer utfyllende informasjon  på vår nett- og facebookside. Varighet varierer fra 1/2 time til 1 time.

Ved annonsering legges det ut en påmeldingslenke til hvert enkelt webinar. Ved påmelding vil du få tilsendt påloggingslenke i god tid i forkant av det aktuelle webinaret.  Dersom spørsmål eller ønske om kontakt send e-post til post.rfm@helse-bergen.no.

Tema og forelesere høst 2021

24.09.21 
Kunnskapsbasert retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av Tourettes syndrom v/ Kristin Bakke, overlege v/ Nasjonal kompetansetjeneste for nevroutvikingsforstyrrelser og hypersomnier, NevSom
 

08.10.21                                                                                                                                              

Tidlig og intensiv atferdsanalytisk intervensjon for barn med autisme (EIBI) - noen avklaringer rundt begreper og prosedyrer v/ Janne Mari Akselsen, Autismeteam i Helse Stavanger. REPRISE AV TIDLIGERE  WEBINAR

22.10.21
Pivotal Response Treatment (PRT) for barn med autisme med fokus på begynnende kommunikasjon  v/ Janne Mari Akselsen, Autismeteam Helse Stavanger

12.11.21
Foreldreveiledningsprogram med fokus på endring av triggere og innlæring av sosiale ferdigheter v/ Siv Marie Øyjord og Ingeborg Halvorsen, Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Fonna

10.12.21
Utredning av ADHD hos voksne med utvikingshemming v/ Habiliteringstjenesten for voksne i Helse Bergen

 
*Med forbehold om mindre justeringer