RFM sitt webinar-tilbud våren 2021

RFM fortsetter å arrangere gratis halvtimes fredagswebinarer i vårsemesteret 2021. Målgruppen for tilbudet er ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og andre aktuelle.

Webinarene våre sendes i opptak eller streames direkte via Vimeolenke, og vil bli annonsert med mer utfyllende informasjon  på vår nett- og facebookside.

Meld deg på ved å sende en e-post til post.rfm@helse-bergen.no. Da vil du få tilsendt påloggingslenke i god tid i forkant av det aktuelle webinaret.

Tema og forelesere

20.01.21
Nevroutviklingstilstander og eksekutive funksjoner v/ Helene Barone, psykologspesialist RFM Helse Vest

05.02.21 
Gruppebehandling for voksne med ADHD v/ Anne Halmøy, overlege og psykiater v/Kronstad DPS

26.02.21 
Jenter/kvinner og autisme v/ Maj-Britt Posserud, overlege og barne- og ungdomspsykiater v/Spesialpoliklinikken i Helse Bergen


09.04.21
Muskulære reguleringsvansker hos personer med ADHD. Hvordan påvirkes hverdagslivet?  v/ Liv Larsen Stray, spesialfysioterapeut , PhD ansatt v/ Sørlandet Sykehus

07.05.21 
Sammenheng mellom migrasjon og økt forekomst av autisme? v/ Psykologspesialister Elin Antoniussen og Stine Mjåtveit v/ Spesialpoliklinikken i Helse Bergen

04.06.21
«Aktøren» – et undervisningsmateriale som kan bidra til å styrke grunnleggende viten om følelser og læring av mestringsstrategier v/ Gun Iversen, psykologspesialist og forfatter av materiale

*Med forbehold om mindre justeringer