RFM sitt webinar-tilbud høsten 2021

RFM fortsetter å arrangere gratis  fredagswebinarer i høstsemesteret 2021. Målgruppen for tilbudet er ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og andre aktuelle.

​​Webinarene våre sendes i opptak eller streames direkte via Vimeolenke, og vil bli annonsert med mer utfyllende informasjon  på vår nett- og facebookside. Varighet varierer fra en halvtime til en time.

Ved annonsering legges det ut en påmeldingslenke til hvert enkelt webinar. Ved påmelding vil du få tilsendt påloggingslenke i god tid i forkant av det aktuelle webinaret.  Dersom spørsmål eller ønske om kontakt send e-post til: post.rfm@helse-bergen.no.

 
Tema og forelesere høst 2021

 
24.09.21 
Kunnskapsbasert retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av Tourettes syndrom v/ Kristin Bakke, overlege v/ Nasjonal kompetansetjeneste for nevroutvikingsforstyrrelser og hypersomnier, NevSom

 
08.10.21                                                                                                                                              
Tidlig og intensiv atferdsanalytisk intervensjon for barn med autisme (EIBI) - noen avklaringer rundt begreper og prosedyrer v/ Janne Mari Akselsen, Autismeteam i Helse Stavanger. REPRISE AV TIDLIGERE SENDT WEBINAR

 
22.10.21
Pivotal Response Treatment (PRT) for barn med autisme med fokus på begynnende kommunikasjon  v/ Janne Mari Akselsen, Autismeteam Helse Stavanger

 
12.11.21
Foreldreveiledningsprogram med fokus på endring av triggere og innlæring av sosiale ferdigheter v/ Siv Marie Øyjord og Ingeborg Halvorsen, Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Fonna

 
10.12.21
Bedre diagnostikk og behandling av utviklingshemming og ADHD. Et fag- og kompetansehevingsprosjekt i Habiliteringsavdelingen for voksne i Helse Bergen v/ overlege Raman Dhawan og psykologspesialist Heidi L. Mannes

 
*Med forbehold om mindre justeringer