RFM Helse Vest lyser ut prosjektmidler til fagutvikling og forskning i 2021

RFM utlyser midler til økonomisk støtte på inntil kr. 50.000 til enkeltprosjekt i Helseregion Vest.

​Støtte blir gitt på bakgrunn av søknader fra enheter i spesialisthelsetjenesten eller andre virksomheter som gir spesialiserte tjenester til personer med autismespektertilstander, ADHD, Tourettes syndrom eller narkolepsi. Frist for søknad er 15. mars 2021.

Se fullstendig utlysningstekst her:
Utlysning av prosjektmidler 2021 v2.pdf