RFM fortsetter å tilby jevnlige gratis webinarer høsten 2021

Tilbudet har vært svært populært og det har vært mange deltagere fra hele landet.

​RFM ønsker å fortsatt legge til rette for et slikt tilbud høsten 2021.Videre plan og informasjon om tema vil bli lagt ut på vår nett- og facebook side Annonsering med påmeldingslenke legges fortløpende ut på Facebook-siden vår og nettsiden. Webinar har fått gode tilbakemeldinger, og da enkelte temaer etterspørres  i «reprise», vil vi prøve å legge til rette for dette i løpet av høstsemesteret.