RFM fortsetter å tilby jevnlige gratis webinarer.

​Fra oktober frem til jul har det ca. hver tredje uke blitt sendt en forelesning om temaer innen RFM sitt fagområde. Tilbudet har vært svært populært og det har vært mange deltagere fra hele landet. RFM ønsker å fortsatt legge til rette for et slikt tilbud. Videre plan og informasjon om tema vil bli lagt ut på vår nett- og facebook side. Annonsering med påmeldingslenke legges fortløpende ut på Facebook-siden vår og nettsiden. Webinar har fått gode tilbakemeldinger, og da enkelte temaer etterspørres  i «reprise», vil vi prøve å legge til rette for det i vårsemesteret.