Reviderte regionale retningslinjer for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelse

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Toutrettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør Øst har revidert og oppdatert den regionale retningslinjen for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelse.

I revisjonen er det foretatt faglige oppdateringer, spesielt knyttet til avsnittet om medisinsk utredning.