HELSENORGE

Revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD og nytt kapittel i pakkeforløp for barn og unge om utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser

Helsedirektoratet har publisert et nytt kapittel om utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser som inngår i pakkeforløp for psykiske lidelser, barn og unge. Kapittelet trer i kraft fra 01.03.2022. Deler av den nasjonal faglige retningslinjen for ADHD er også revidert.

​​Se Helsedirektoratets nyhetssak for mer informasjon:
Nye anbefalinger for utredning av ADHD - Helsedirektoratet

Revidert retningslinje: 
ADHD retningslinje - Helsedirektoratet

Kapittel i pakkeforløp:
ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser - Helsedirektoratet​