Rett hjelp til rett tid for barn og unge i Helse Fonna

I Helse Fonna har de utviklet samhandlingsforløp med brei involvering mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester i forhold til:
Bekymring barn og unge 0-3 år, Angstlidingar, Etevanskar, Autismevansker og Komplekse traumer.