HELSENORGE

Retningslinje for ADHD og pakkeforløp på høring

Utkastet til revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD og kapittel om utredning av ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i generelt pakkeforløp, psykiske lidelser, barn og unge, er nå på høring.

​I lenken under finner du mer informasjon om høringen som omfatter retningslinje for ADHD og pakkeforløp:

Se høringssiden for mer informasjon