Helsenorge

Nytt forskningssenter - K.G Jebsen - Senter for utviklingsforstyrrelser

Nytt senter skal forske på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser.

Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på autismeforskning. Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus følger opp med betydelige midler til det nye senteret.