Nye kollegaer i RFM Helse Vest

RFM har fått to ny ansatte i prosjektstillinger, Gun Iversen (1 dag i uken) og Heike Eichele (50 prosent stilling).

Gun Iversen er psykologspesialist med lang klinisk erfaring fra autismefeltet. Hun er ansatt i en prosjektstilling i RFM, knyttet opp mot implementering av undervisningsmateriellet AKTØREN. Aktøren har fokus på sosial mestring hos elever på barnetrinnet med en autismespekterforstyrrelse og liknende sosiale vansker.

Les mer om Aktøren i denne brosjyre (PDF)

Heike Eichele er ansatt som lege i Regionalt fagmiljø for ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Vest. Hun har i flere år forsket på Tourette syndrom, og har medisinsk doktorgrad fra Universität Greifswald (Tyskland) og Ph.D. fra Universitetet i Bergen med arbeider i dette feltet. Hun er spesielt interessert i sammenheng mellom utviklingen av inhibitorisk kontroll gjennom hjernemodning og syndrombedring, og kartlegger hvordan barn med Tourettes syndrom utvikler evnen å undertrykke tics, noe som kan forbedre behandlingen på sikt. Hun jobber også ved Universitetet i Bergen i forskjellige forskningsprosjekter knyttet til følelsesregulering/kognitiv kontroll hos barn og voksne med Tourettes syndrom og ADHD.

Heike er medlem i Fagrådet for Norsk Tourette Forening hvor hun arbeider med generelle spørsmål om utredning, opplæring, rettigheter og behandling samt informasjonsarbeid om TS og følgetilstander. Heike vil ha særlig fokus på TS i sitt arbeide i RFM, men hun vil også jobbe med de andre diagnosene RFM har ansvar for.