HELSENORGE

Ny retningslinje om innleggelse av personer med autismespekterforstyrrelse (ASF)

I Helse Sør-Øst er det utviklet en ny retningslinje om innleggelse av personer med autismespekterforstyrrelse (ASF). Retningslinjen er både praktisk og konkret, og inneholder også en nyttig sjekkliste.

​Retningslinjen er utvikla av Spesialsykehuset for epilepsi, ved Ylva Østby og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.
Målet er at alle pasienter som har behov for utredning og behandling skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring i møte med sykehusavdelingen.

Retningslinjen finner du her.